O NAS

Od 1 września 2017 roku nasze Gimnazjum zostało przekształcone w Szkołę Podstawową nr 3 im. Łączniczek Armii Krajowej w Józefowie.
To jednak nie koniec zmian. Do społeczności szkolnej dołączyli najmłodsi jej członkowie, uczniowie klas pierwszych. Starsi koledzy patrzą na nich z wielką sympatią i chętnie przybijają „piątki”. Zatem rośnie nam już pierwszy rocznik uczniów wyłącznie „Trójki”, a tymczasem przyjęliśmy do nas serdecznie wszystkich józefowskich siódmoklasistów i staramy się jak najlepiej przygotować ich do nauki
w nowych typach szkół średnich, do których pójdą już za dwa lata.
Mamy także, oczywiście, drugie i trzecie klasy gimnazjalne, które choć znów chodzą do szkoły podstawowej, czują się tu doskonale; uczą się i rozwijają swoje zainteresowania tak, jak dotychczas.ROZWIJAMY PASJE I ZAINTERESOWANIA

Jedną z form rozwijania pasji i zainteresowań naszych uczniów są koła innowacyjne. Choć to zajęcia nieobowiązkowe, cieszą się dużym zainteresowaniem. Przypisane są do klas, których uczniowie wybrali je podczas rekrutacji. Mają ścisły związek z przedmiotami z podstawy programowej, takimi jak matematyka, geografia, biologia, język polski, język angielski, fizyka, ale ich programy zawierają treści dodatkowe, poszerzające wiedzę z różnych dziedzin.

Inną formą rozwijania zainteresowań i kompetencji edukacyjnych uczniów jest prowadzona na poziomie klas siódmych klasa językowa. Uczniowie mają w niej dodatkowe godziny zajęć z języka angielskiego, a dodatkowo w tym języku uczą się także biologii i geografii. Aby chodzić do takiej klasy kandydaci musieli zdać test kompetencji językowych i najlepsi są dziś uczniami klasy VIIj.UCZYMY NOWOCZEŚNIE

W naszej szkole od dawna przykładamy wagę do efektywnego nauczania, którego warunkiem jest stosowanie innowacyjnych metod dydaktycznych.
Jedna z nich jest nauczanie wyprzedzające :
Przykładowe lekcje

1. biologia

2. technika

Jego głównym założeniem jest zachęcanie uczniów do przyswajania nowych wiadomości na bazie już posiadanej wiedzy, a jednocześnie motywowanie do samodzielnych poszukiwań potrzebnych informacji, ich selekcjonowania i prezentowania.
Wprowadzamy także w naszym procesie dydaktycznym elementy oceniania kształtującego, a także pracujemy metodą tutoringu.PRZYJEMNIE SPĘDZAMY CZAS

Jednak nauka to nie wszystko. Staramy się, aby czas pobytu w szkole był spędzany nie tylko pożytecznie, ale też przyjemnie. Służą temu przede wszystkim działania Samorządu Uczniowskiego. Pracujący w nim uczniowie, pod kierunkiem nauczycieli, organizują różne akcje i zabawy, aby pobudzić aktywność młodzieży i zachęcić ją do wspólnej zabawy. „Dzień Szalonych Fryzur”, „Dzień Zwariowanych Butów” czy „Święto Strojów w Barwach Narodowych” to ciekawe urozmaicenie szkolnej codzienności.

Inną propozycją spędzenia wolnego czasu jest wolontariat. W szkole działa Koło Wolontariatu organizujące różnego rodzaju akcje charytatywne. Wszyscy, którzy chcą bezinteresownie pomóc innym, mogą włączyć się w jego działania.

Kolejną atrakcją są tradycyjnie już organizowane w naszej szkole zagraniczne wymiany młodzieży. Co roku gościmy młodych ludzi z Hiszpanii oraz z Niemiec, a potem nasi uczniowie zwiedzają między innymi Barcelonę i jej okolice albo poznają najpiękniejsze zabytki Drezna. Wymiany cieszą się ogromnym zainteresowaniem, ponieważ są niepowtarzalną okazją nie tylko do poznania innego kraju, ale przede wszystkim nawiązania nowych znajomości i sprawdzenia swoich umiejętności posługiwania się językiem obcym.BAZA SZKOŁY

 • bardzo dobrze wyposażone pracownie przedmiotowe
 • biblioteka wyposażona w czytelnię multimedialną
 • komputery z Internetem w pracowniach przedmiotowych


 • aula w której odbywają się imprezy szkolne i środowiskowe
 • Klub Uczniowski spełniający rolę świetlicy
 • boisko szkolne
 • możliwość korzystania z hali sportowej, basenu i lodowiska
 • szatnie z indywidualnymi szafkami
 • radiowęzeł
 • stały monitoring szkoły i terenu zewnętrznego


  OFERTA EDUKACYJNA

 • realizujemy innowacje pedagogiczne
 • uczymy dodatkowych języków obcych: francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski


 • uczniowie uczestniczą w wykładach na wyższych uczelniach i w ośrodkach edukacyjnych
 • organizujemy imprezy o zasięgu powiatowym:


  -konkursy recytatorski i plastyczny
  -warsztaty ekologiczne „Spotkania nad Świdrem”
  -zawody sportowe i wystawy

 • w szkole prowadzone są zajęcia pozalekcyjne w formie konsultacji, kół przedmiotowych i kół zainteresowań np. koło teatralne RAMA, Koło Młodych Unistów, turystyczne, dziennikarskie i badawcze GLOBE.

  Dbamy o tradycje szkoły przywiązując wagę do ceremoniału szkolnego: uroczyste slubowanie uczniów, otrzęsiny, pożegnalny polonez, galowy strój.